Proje Danışmanlığı – Hassas Gruplara Yönelik Çalışmalarda

Hassas gruplar içinde yer alan çocuk, mülteci, koruma altında yetişen çocuk, kadın, engelli alanında yapılan çalışmalar detaylı ve dikkatli bir proje yazım ve uygulama sürecini gerektirmektedir. Proje başvurularında teknik süreci halletmek işin zor kısmı gibi görünse de asıl zor kısım projeden yararlanacak grupların yararını önceleyen, hak temelli ve sürdürülebilir sonuçlara odaklanan projeler oluşturmaktadır. Proje içeriğini, aktivitelerini ve çıktılarını belirlemek iyi bir proje sürecinin temelini oluşturmaktadır.

Proje bir sivil toplum kuruluşu ya da şirket için imza niteliği taşımaktadır. Bu imza iyi anlamda olabileceği gibi projenin nitelikli planlanmaması ve uygulanmaması durumunda kötü bir anlamda da olabilir. En önemlisi ise projeden yararlanması hedeflenen grubun gerekli faydayı görmemesi hatta zarar görmesidir. Bu noktada Proje Danışmanlığı hizmetimiz ile hassas gruplarla çalışmayı planlayan sivil toplum kuruluşlara ve şirketlere destek olmaktayız.

Proje Danışmanlığı sürecinde öncelikle Hassas Gruplara Yönelik Proje İçeriği Planlama Eğitimi verilmektedir. Sonrasında dileyen STK’lara ve şirketlere projeleri sürecinde bire bir danışmanlık sağlanmaktadır.

Bu danışmanlık teknik yazım desteği değil, içerik oluşturma desteğidir. Proje planlanması, içeriğinin oluşturulması ve uygulamasında ihtiyaca göre değişen danışmanlık sunmaktayız. Ayrıntılı bilgi ve ücretsiz ön danışmanlık almak için çekinmeden bize ulaşın.

 

 

Bu danışmanlıktan her yararlanıldığında, koruma altında yetişen çocuk ve gençler alanında çalışan Hayat Sende Derneği‘ne  bağış yapılmaktadır.